U bent hier:

Clinical trials

Een schat aan ervaring op medisch gebied!

DaklaPack België is al sinds 1975 actief in de medische verpakkingen. Sinds 1999 leveren wij naast verpakkingen ook een aantal aanvullende diensten die u kunnen helpen bij een onderzoek. Bijvoorbeeld diensten op het gebied van het houden van Clinical Trials.

Immers de betrouwbaarheid van de resultaten van uw medisch onderzoek staat of valt met de zorg waarmee het onderzoeksmateriaal wordt afgenomen, de wijze waarop het na afname wordt opgeslagen en vervoerd en de tijd die verstrijkt tussen afname en aankomst op het laboratorium. Opdrachtgevers tot het doen van onderzoek laten de gunning van projecten afhangen van de zorgvuldigheid waarmee Clinical Trials georganiseerd, geadministreerd en gerapporteerd worden.

De kwaliteit van het patiëntenmateriaal is van veel verschillende factoren afhankelijk en heeft een directe invloed op de kwaliteit van uw onderzoek. De juiste manier van verzending is daarom essentieel voor een goede diagnostiek. Maar dat is niet het enige aspect waarmee veel onderzoekers te maken krijgen. Ze beschikken vaak over onvoldoende kennis van de mogelijkheden van wettelijk vastgestelde voorschriften voor medisch onderzoek. Daardoor is er al direct sprake van ‘startproblemen’, die onnodige vertraging opleveren. DaklaPack België heeft een schat aan ervaring op dit gebied en kan onderzoekers helpen meer grip te krijgen op de aanvangsfase van hun onderzoek. Daarbij gaat het niet alleen om kennis van het juiste opslagen transportmateriaal (UN-goedgekeurde verpakkingen), maar ook om daadkrachtige ondersteuning bij het uitnodigingstraject, de responsverwerking, de samenstelling van medische pakketten en het versturen van diagnostische monsters en biologische stoffen in categorie B.

Een goed voorbeeld van een succesvolle clinical trial is de “chlamydia screening” door een aantal GGD-en in combinatie met Soa Aids Nederland en het RIVM. Jaarlijks dragen wij zorg voor zo’n 50.000 deelnemers. Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden. U kunt ons contactformulier invullen, dan nemen wij contact met u op voor een persoonlijk gesprek.

Onderzoek en Clinical trials

> Plan de campagne” ontwikkelen inclusief teksten en ontwerp
> Uitnodigingstraject
> Responsverwerking
> Samenstellen van medische pakketten
> Zorgdragen voor UN-goedgekeurde verpakkingen
> Versturen van de samengestelde pakketten aan de deelnemers
> Ontvangen en uitpakken van diagnostische monsters van de deelnemers
> De diagnostische monsters gegroepeerd aanbieden aan laboratoria

Neem contact op!

Bel met 056 20 63 70 of vul ons contactformulier in dan nemen wij contact met u op om DaklaPacks dienstverlening te bespreken.

nl.DaklaPack.be